Đăng nhập/ Đăng ký
Cơ sở hạ tầng
Tất cả
Bài viết
Tin tức
02-05 19:52 từ BitouchNews
RootData: Báo cáo nghiên cứu phát triển và danh sách thường niên ngành Web3 năm 2023
Báo cáo cung cấp phân tích và giải thích chi tiết về sự phát triển của ngành Web3 năm 2023, bao gồm các đặc điểm xu hướng chung của ngành Web3 và RootData List năm 2023.
2022-12-08 23:05 từ Bitouchnews
TỔNG KẾT ĐẦU TƯ HUY ĐỘNG VỐN NGÀNH TIỀN KỸ THUẬT SỐ THÁNG 11: SỐ LƯỢNG GIAO DỊCH TRONG MỘT THÁNG ĐẠT MỨC THẤP MỚI TRONG NĂM, TỔNG LƯỢNG HUY ĐỘNG VỐN KHOẢNG 1,272 TỶ USD.
Dựa trên cơ sở hạ tầng của ngành mã hóa, DeFi, CeFi, NFT và các xu hướng khác, bài viết này sẽ đưa ra đánh giá chi tiết về thị trường đầu tư và huy động vốn trong tháng 11.