Đăng nhập/ Đăng ký
CeFi
Tất cả
Bài viết
Tin tức
02-05 19:52 từ BitouchNews
RootData: Báo cáo nghiên cứu phát triển và danh sách thường niên ngành Web3 năm 2023
Báo cáo cung cấp phân tích và giải thích chi tiết về sự phát triển của ngành Web3 năm 2023, bao gồm các đặc điểm xu hướng chung của ngành Web3 và RootData List năm 2023.
2023-09-04 11:16 từ BitouchNews
Animoca và Coin68 công bố báo cáo thị trường tiền điện tử Việt Nam: gần 60% số người được hỏi nắm giữ stablecoin và niềm tin của nhà đầu tư đã quay trở lại
Kể từ đợt tăng giá năm 2021, hầu hết các nhà đầu tư hiện tại vẫn tiếp tục đầu tư, dẫn đến tỷ lệ người mới tham gia thấp hơn. Nhìn chung, các nhà đầu tư có những kỳ vọng tích cực về tương lai của tiền điện tử và hy vọng rằng thị trường có thể dần được quản lý hợp lý ở một mức độ nhất định.