Đăng nhập/ Đăng ký
VC
Tất cả
Bài viết
Tin tức
2023-02-17 11:45 từ BitouchNews
Các nhà đầu tư FTX kiện Sequoia và Paradigm, liệu VC có phải chịu trách nhiệm pháp lý về thất bại đầu tư?
Các nhà đầu tư có thể gặp khó khăn khi kiện Sequoia và các tổ chức đầu tư mạo hiểm khác để nhận được sự hỗ trợ của tòa án.